Yapı Analiz ve Güçlendirme Hizmetleri

MEVCUT YAPI ANALİZİ
Mevcut yapının bulunduğu şartlar içerisindeki malzeme dayanımları, yapısal olumsuzluklar, çevre etkileri, kısacası yapıya etki eden tüm olumlu yada olumsuz faktörlerin bir araya getirilerek bilgisayar ortamında üç boyutlu statik yapı modelinin oluşturulması ve muhtemel deprem kuvvetinin digital ortamda oluşturulan statik yapı modeline etki ettirilmesi neticesinde yapının deprem esnasında, kapasitelerini 2007 Türk Deprem Yönetmeliği uyarınca irdeleyerek depreme karşı yapının dayanımının incelenmesidir.

 
YAPI ANALİZ çalışmaları detaylı incelenecek olursa;
 
 • Yapının mevcut projesinin temini
 • Proje var ise yerine uygunluğunun kontrolü
 • Proje yoksa mimari ve statik rölevelerin çıkarılarak mevcut yapı projelerinin hazırlanması
 • Beton basınç dayanımının tespiti amacıyla betonarme taşıyıcı elemanlardan 2007 Türk Deprem Yönetmeliği uyarınca beton numunesi alınması
 • Beton numunelerinin laboratuvar ortamında kırılarak beton basınç dayanımlarının tespiti
 • Hasarlı ve hasarsız donatı tespit çalışmaları yapılarak mevcut yapı donatılarının projeye uygunlugunun kontrolü yada tespitinin yapılması
 • Zemin etüt çalışması yapılarak yapının oturduğu zemine ilişkin bilğilerin temin edilmesi
 • Temel tipinin tespiti  yada projeye uygunluğunun kontrolü amacıyla temel kontrol çukurlarının açılması
 • Elde edilen verilerin derlenerek üç boyutlu statik yapı modelinin oluşturulması
 • Yapının 2007 Türk Deprem Yönetmeliği uyarınca deprem yükleri altında irdelenmesi
 • Yapının deprem esnasındaki performansının tespiti 
 • 2007 Türk Deprem Yönetmeliği uyarınca  yapının istenen performans seviyesini sağlayıp sağlamadığının kontrolü ve hesap raporlarının oluşturulması
 • Yapının mevcut halini gösteren statik ve mimari projelerin hazırlanması
 • Son olarak yapının 2007 Türk Deprem Yönetmeliği uyarınca durumunu açıklayan değerlendirme raporunun hazırlanması kademelerinden oluşmaktadır.
CFRP GÜÇLENDİRME

Ülkemizde, betonarme binalarda daha çok kolon mantolama ve perde sistemleri kullanılmaktadır. Bunu çelik mantolama ve çelik kafes perde sistemler izlemektedir. Dünyanın genelinde ise bunlara ilaveten daha farklı sistemler de kullanılmaktadır. CFRP ( Karbon Fiber Takviyeli Polimerler) isimli kompozitler ile güçlendirme ülkemizde de yaygınlasmaktadır.

      Düsük beton kalitesi ve yetersiz sargı donatısı, mevcut yapılarda en sık karsılasılan sorunların basında gelmektedir. Bu eksikliklerin giderilmesi amacı ile karbon lif takviyeli polimer (CFRP) kompozit malzemelerin kullanımı giderek yaygınlasmaktadır.
 

      Daha çok karborfiber ( karbon lifi) adıyla tanınan bu malzemeler hafif, yüksek mukavemetli , liflerin dizilim yönleri degistirilerek mukavemeti ayarlanabilen, beton ve çeligin giremeyecegi yerlere girebilen, ince , uygulaması hızlı ve pratik, korozyona dayanıklı, uzun ömürlü yeni nesil malzemelerdir.
 

      Amerika, Avrupa ve Japonyada ilk olarak havacılık otomotiv ve denizcilik sektöründe kullanılan 1990 lardan sonra yaygın olarak (bilhassa karayolu köprülerinde) kullanılan bu malzemeler ülkemiz için çok önem tasımaktadır. Tarihi eserlerimizin bir çogu deprem kusagında yıkılma tehlikesiyle karsı karsıyadır. Bu malzemelerle tarihi dokuyu bozmayacak şekilde tarihi yapılar güçlendirilebilmektedir.
 

      Bu malzemelerle proje sonucu yetersizligi tesbit edilen yapı elemanları sarılarak 1cm bile kalınlasmadan güçlendirilebilir. Beton ve çelige göre biraz pahalıdır ama bir otelde, devremülkte, restoranda, turistik ve tarihi eserlerde yani kullanımında daralma olması istenmeyen, zamanın çok sınırlı olduğu, çirkin ve kaba görüntülere müsaade edilemeyecek yerlerde bu malzemeler kullanılabilir. 

BETONARME GÜÇLENDİRME

Betonarme perdelerle güçlendirmede, mevcut sistemin kapasite bakımından deprem güvenliği arttırılırken, taşıyıcı sistemdeki yanal değişmelerde sınırlandırılır. Güçlendirme için öngörülen yeni perdeler tüm taşıyıcı sistemin rijitliğini arttıracağı için, genellikle binaya gelen toplam deprem kuvveti de artar ve etkiler sistemde değişik bir dağılımla ortaya çıkar. Güçlendirme perdelerinin bina içinde düzgün dağıtılmasıyla, etkilerin belirli bölgede yığılması ve istenmeyen burulma etkilerinin meydana gelmesi önlenebilir.

    Betonarme yapı güçlendirme mantığı olarak, yapıya olası deprem esnasında gelecek deprem kuvvetlerini karşılayacak sönümleyici mekanizmanın oluşturulması ve yapıdaki betonarme taşıyıcı elemanların yapı mevcut yüklerini karşılayabilecek kapasiteye ulaştırılmasıdır.
 

        Bu mantıkla betonarme yapıya gelecek deprem kuvvetinin karşılanması amacıyla yapıya ilave burulmalara sebebiyet vermiyecek şekilde temelden en üst kat tavan döşemesine kadar devam ettirilecek deprem perdelerinin her iki doğrultuda da eşit oranlarda olmasına dikkat edilerek oluşturulması gerekmektedir. Betonarme perdeler oluşturulurken mevcut temel tipide göz önünde bulundurularak yapılacak statik hesaplar doğrultusundada temel takviyesi yapılmasıda gerekebilecektir. 

 

     2007 Türk Deprem Yönetmeliği uyarınca yapıda bulunan deprem perdelerinin gelen deprem kuvvetinin %70'ini karşılaması istenmektedir. Bu mantık çerçevesinde yapının her tarafını betonarme perdelerle çevirmenin profesyonel bir güçlendirme olmayacağı aşikardır. Bu sebeple konusunda uzman kişilerce hazırlanacak güçlendirme projelerinde 2007 Türk Deprem Yönetmeliği uyarınca istenen yeter koşullar dikkate alınarak statik gereklilikleri sağlayan ekonomik çözümlerin oluşturulması mümkün olacaktır.

 

Yapı mevcut düşey taşıyıcı elemanların (kolonların) güçlendirilmesi;
 

1. Yapılacak yapı analizi neticesinde yapının can güvenliğinin sağlanması amacıyla statik hesaplar neticesinde yetersizliklerin bulunması

2. Elemanların mevcut yükler altında yetersizlik gösterdiği, beton bütünlüğünün bozulduğu (patladıgı)

3. Donatılarda oluşan korozyon nedeniyle donatılarda kesit kaybının ileri düzeyde olması ve beton bütünlüğünü bozması (paspayının çatlaması,dökülmesi)

durumlarında gerekmektedir. Bu durumda yapılacak güçlendirme yöntemi olarak etriye yetersizliği olan ve mevcut düşey yükler altında yetersiz kolonlara ilave kesit artışı yapılarak yani kolonu mümkünse dört taraflı olarak min.10 cm olacak , tercihen 15 cm olacak şekilde mantolanması gerekecektir. Yapılacak betonarme mantolamada dikkat edilecek nokta ilave edilecek yeni kesitteki boyuna donatıların delinecek döşemeler ve kirişlerden geçirilerek yapı boyunca sürekliliğinin sağlanmasıdır.
 

     Korozyon nedeniyle kolon boyuna donatılarındaki kesit kaybının önüne geçilmesi ve paspayının oluşturulması amacıyla kolon yüzeyinin sıyrılarak boyuna donatılardaki korozyon oluşumunun nötrlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla boyuna donatılar pastan temizlenerek korozyon önleyici kimyasalların donatılara uyğulanması ve aderans yüzeyi oluşturarak rötresiz, dayanımı yüksek harçlarla dökülen paspayının oluşturulması gerekmektedir. İleri derecede korozyon oluşumu olan kolonlarda gerekli korozyon nötrleme işlemlerinin yapılmasından sonra donatı ilavesi yapılabilecegi gibi tercihen betonarme mantolama yapılması daha doğru bir çözüm metodu olacaktır.

 

      Güçlendirme perdelerinin yerlerinin, mevcut perde ve kolon düzenine dikkat edilerek belirlenmesi gerekir. Perdenin iki kolon arasında bulunması tercih edilmelidir. Böylece perde uç bölgelerinin oluşturulması kolay olur. İki taraftan da kolona bitişik olmayan doğrudan döşemeyi delip geçen perde ile döşeme arasında çok büyük gerilme yığılmaları oluşacağı için uygun değildir.

 

      Zemin güvenlik gerilmesinin yeterli olmadığı yerlerde, temel genişletmesinin yanında, zeminin iyileştirilmesi de düşünülebilir. Bunun gibi, deprem etkisi durumunda, etkinin kısa süreli olması nedeniyle zemin emniyet gerilmesinin üstündeki bazı yerel gerilme artışlarına müsaade edilebilir. Perde için yapılan yeni temellerin mevcutlarla beraber çalışması ve perdenin ana donatılarının temele kenetlenmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla temelin ortak yüzeyine epoksi sürülmesi ve dikiş donatıları yerleştirilmesi önerilir. Güçlendirme perdeleri plandaki durumlarına göre değişik şekillerde ortaya çıkabilmektedir.

İletişim
Adres   : Kuruçayırlı Tower Turgut Özal Mah.             1940. Cad. No:81 Kat:5 Ofis:23 Yenimahalle/Ankara

Tel        : +90 312 395 29 60

Faks     : +90 312 395 29 61

E-Mail  : info@stanbulyapi.com
Bizden Haberdar Olun
Stanbul
E-posta abonesi olun.
Copyright 2014 © Stanbul | Design By MGA Bilişim