Riskli Yapı Tespiti

Stanbul Yapı Tasarım Uygulama Ltd. Şti. 6306 sayılı  afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun çerçevesinde Riskli Yapıların Tespiti için T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış olup yetkili firmadır.


Gerek gerçek gerekse tüzel kişilerin 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası uyarınca devlet teşviklerinden faydalanabilmeleri için bahse konu olacak yapıyla ilgili yıkım öncesinde muhakkak yetkilendirilmiş lisanslı firmalardan o yapıya ilişkin riskli yapı raporu almaları gerekmektedir. Yapı yıkıldıktan sonra riskli yapı raporu düzenlenememekte olup yasa kapsamında devlet teşviklerinden faydalanmak mümkün olmamaktadır.


BİNAMI YIKMADAN ÖNCE NEDEN RİSKLİ YAPI RAPORU ALMALIYIM ?
o   Yeni bina yapımı aşamasında belediyelere ve resmi idarelere verilen vergi ve harçlardan muaf
olabilmek
o   Yeni yaptığınız evinizi yada iş yerinizi satarken %1 KDV oranı  ile satış yapabilmek
o   Devlet destekli yeni bina yapımı için faiz desteği alabilmek
o   18 ay boyunca geri ödemesiz kira yardımı alabilmek için riskli yapı raporunu mutlaka  almak gerekmektedir.


DESTEKLERDEN KİMLER FAYDA SAĞLAYABİLİR ?
o   Kat karşılığı bina yapan Yap-Sat diye tabir edilen müteahhitler ve inşaat firmaları
o   Binasını yıkarak yenilemek isteyen ve müteahhitlere vererek yaptırmak isteyenler
o   Binasını yıkarak yenilemek isteyen ve kendi yapmak isteyen mal sahipleri
o    Binasını yıkmadan güçlendirerek yenilemek isteyen ve müteahhitlere vererek yaptırmak  isteyenler
o   Binasını yıkmadan güçlendirerek yenilemek isteyen ve kendi yapmak isteyen mal sahipleri

 
 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası uyarınca devlet Türkiye çapında bulunan 14.000.000 adet riskli yapı stokunun eritilerek, deprem yönetmeliğine uygun sağlam ve modern mimariye sahip yapılar inşa etmek amacıyla bu yasayı çıkarmış olup yasanın getirdiği teşviklerden faydalanabilmek için;


o    Yeni binanın yapılacağı alanda bulunan yapının kısmen de olsa tamamlanmış olması, içinde yaşayanların olması yada daha önce yaşamış olması, yapıda yaşayanlara dair hizmet verildiğini gösterir elektrik, su yada doğalgaz faturasının bulunması yeterli olacaktır.
o    Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından lisanslandırılmış firmalar tarafından yapının incelenmesi ve yapının riskli binaların tespit edilmesi yönetmeliği uyarınca yetersiz olduğunun tespit edilerek yapının "RİSKLİ BİNA" olarak tespitinin yaptırılması gerekmektedir.

 
 
 Yapınızın yukarıda belirtilen kıstasları sağlaması durumunda aşağıda belirtilen devlet teşviklerinden faydalanabilinmektedir.
 
o   İnşaat aşamasından belediyeler ve resmi idarelere verilecek tüm vergi ve harçlardan muafiyet
o   Yapılan yeni dairelerin satışında KDV indiriminden faydalanarak %1 KDV oranı ile satış yapabilme
o    Yıkılan binada bulunan mal sahiplerine geri ödemesiz 18 aya kadar max. 650 TL (Ankara için) tutarında kira yardımı. İlk 5 kira yardımı tutarı taşınma vb. ihtiyaçlar doğrultusunda peşin verilebilmektedir.
o    Devlet tarafından anlaşmalı bankalardan (hemen hemen tüm bilindik büyük bankalarla anlaşma yapılmıştır.) devlet destekli 2 yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vadeli daire başına 100.000 TL, kişi başına ise (birden çok dairesi var ise) max. 500.000 TL düşük faizli kredi imkanı sağlanmaktadır. (01.03.2014 itibari ile konut kredileri 1,22 mertebesinde olup anlaşmalı bankaların verdiği konut kredisi oranı 0,75-81 arasındadır.)

 
 
RİSKLİ YAPI RAPORUNU NASIL ALABİLİRİM ?

 • İlgili yapıda mal sahibi olan bir daire sahibinin Riskli Yapı Tespiti başvurusu yapması yeterli olmaktadır.
 • Firmamıza yapınızla ilgili 6306 sayılı yasa uyarınca incelemelerin yapılması için dilekçe ile ekinde mal sahibinin tapu kaydı ve nüfus cüzdanı suretini ibraz ederek başvurulmaktadır.
 • Yapınızla ilgili yasa uyarınca gerekli incelemeler yapılarak, çalışmalar onay için T.C. Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğüne sunulmaktadır.
 • T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Riskli Yapı Tespit raporunun onayı.
 • Riskli yapı raporunun il müdürlüğünden onaylanmasına müteakip yapıyla ilgili güçlendirme veya yeniden yapım kararına ilişkin bakanlığa iletilmek üzere Bina Ortak Karar Protokolünün hazırlanması.
 • Yasa kapsamında ihtiyaç duyulan devlet teşviklerinden faydalanabilmek için Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğüne ve bakanlıkla anlaşmalı bankalara başvuruların yapılması
 •  
BİNA ORTAK KARAR PROTOKOLÜ SONRASINDA TALEBİNİZ DURUMUNDA:
 • Binanızın yeniden yapım ve güçlendirme uygulaması uygulama projelerinin hazırlanarak ilgili belediyeden onaylarının alınması ve inşaat ruhsatının çıkartılması
 • Binanızın yeniden yapım ve güçlendirme uygulaması için proje müşavirlik hizmetlerinin verilmesi.
 • Binanızın yeniden yapım ve güçlendirme uygulaması kontrol hizmetlerinin verilmesi
 • Projeye uygun olarak biten binanızın tamamlanmasından sonra belediyeden binanız için iskan belgesinin alınması.
 • Bina inşaatınız projesi uygun olarak tamamlandıktan sonra iskanlı tapuların çıkarılması.
 •  

İletişim
Adres   : Kuruçayırlı Tower Turgut Özal Mah.             1940. Cad. No:81 Kat:5 Ofis:23 Yenimahalle/Ankara

Tel        : +90 312 395 29 60

Faks     : +90 312 395 29 61

E-Mail  : info@stanbulyapi.com
Bizden Haberdar Olun
Stanbul
E-posta abonesi olun.
Copyright 2014 © Stanbul | Design By MGA Bilişim